با بی خوابی در بدن چه اتفاقی می افتد

شاید بی‌خوابی به نظرموضوع جدی نبوده و وارد روتین زندگی جوانان و نوجوانان شده باشد، اما مطالعه‌ای اخیر نشان می‌دهد که نه تنها اینکه یک شب بی‌خوابی باعث احساس خستگی می‌شود، بلکه ممکن است فرآیند پیری مغز را نیز تسریع کند. در طول خواب، مغز فرصت دارد برای بازسازی، ترمیم و تقویت اتصالات عصبی ارزشمند را داشته باشد که این فرآیندها به حفظ عملکرد مغزی و حافظه کمک می‌کنند. بنابراین، بهترین ممارست این است که به تناسب و میزان مناسب خواب کافی را رعایت کنیم تا مغز و بدن به طور کامل به بازیابی و نواحی مختلف فعالیت بپردازند.

ادامه مطلب