روتین قبل خواب چه پیامی را به مغز ارسال کرده و چقدر بر کیفیت خواب تاثیر میگذارد؟

روتین قبل از خواب می‌تواند به مغز این پیام را بدهد که زمانی که برای استراحت آماده می‌شود، وارد حالت آرام و آرامش می‌شود..خواب بیشتر از یک اتفاق فیزیولوژیک برای رفع خستگی و جذب انرژی است. خواب دارای اهمیت زیادی برای سلامت و روانشناختی ما است و نقش مهمی در عملکرد عمومی، بهبود حافظه، تمرکز، احساس رضایت و افزایش انرژی دارد.

ادامه مطلب