خواب نا کافی

هنگامی که می‌خوابیم چه اتفاقی می‌افتد؟

هنگامی که می خوابید، بدن شما تحت یک سری تغییرات قرار می گیرد که استراحتی را که برای سلامت شما حیاتی است، قادر می سازد. خواب به مغز و بدن اجازه می دهد تا سرعت خود را کاهش دهند و در فرآیندهای بهبودی بدن شرکت کنند و عملکرد فیزیکی و ذهنی بهتری را در روز بعد و در درازمدت ارتقا دهند.

ادامه مطلب