نحوه خوابیدن تنگی کانال نخاعی

نحوه خوابیدن افراد مبتلا به تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال ناخاعی عارضه ای می باشد که جزو علت های اصلی کمر درد مزمن می باشد. کمر درد مزمن می تواند حتی گذارندن روزها را مشکل نماید. و البته که خواب راحت شبانه با کمر درد غیر ممکن ا...

ادامه مطلب